Foto výstava: NAŠA ŠKOLA

Spolu s dievčatami z fotokrúžku sme si pripravili foto výstavu s fotografiami našej Strednej odbornej školy pedagogickej.Vystavené fotografie si môžete pozrieť do 22.4. 2022 na Mestskom úrade v Turčianskych Tepliciach. Výstava sa skladá z dvoch častí: aktuálnej a historickej. V historickej časti môžete pozorovať, ako sa táto kultúrna pamiatka rokmi menila. Do aktuálnej časti sme prispeli fotkami my, dievčatá z fotokrúžku: Martina Jančeková, Veronika Liwia Balut a Adela Sádecká. Príprave tejto výstavy sme venovali veľa času a úsilia. Vďaka tejto výstave sme získali mnohé nové skúsenosti a poznatky. Je to naša prvá výstava, ale my pevne veríme, že takýchto výstav bude viac. Ďakujeme, že sme mohli vďaka takejto príležitosti prezentovať svoju tvorbu.

Adela Sádecká, 2.VS