Čierna komora

Vďaka fotografickému krúžku sa môžeme dostať na rôzne miesta, stretnúť sa s mnohými fotografmi a dostať kvalitné skúsenosti. To platí aj v tomto prípade, kedy sme išli do Martina vyvolávať fotky z filmu. Hvezdáreň – Astronomická pozorovateľňa Milana Rastislava Štefánika, bolo miesto, kde sme sa presunuli v čase, naučili sme sa aj po tme pracovať, tešili sa z maličkosti ako napríklad správne namotávať film a ako bonus nám boli ukázané optické ďalekohľady. V dobe, kedy len ťukneme na obrazovku a máme fotku, zabúdame na čaro fotenia. S trocha vynaloženou prácou budeme mať nielen fotky ale aj zážitok, ktorý sa nenaskytne len tak. Touto cestou by sme radi poďakovali pánovi profesorovi Šabovi za jeho čas a poskytnutie pre nás nových informácii z oblasti nielen fotografie….
 Liana Líšková