Rozlúčka so štvrtáčkami

„Každý koniec je začiatkom niečoho nového“. Znie to ako obyčajná fráza, ale naše štvrtáčky sa pomaly presviedčajú, že to je pravda. Určite si všetky veľmi dobre pamätajú moment, keď do nášho Školského internátu pri  Strednej odbornej škole pedagogickej  vstúpili prvýkrát. Na jednej strane plné očakávaní a na druhej strach z neznámeho. Od týchto pocitov prešli už neuveriteľné štyri roky plné udalostí, ktoré si určite všetci zapamätáme.  Dňa 26. 4. 2023 sme sa so štvrtáčkami rozlúčili v kultúrnom dome v Turčianskych Tepliciach. Žiačky mladších ročníkov si pripravili program, ktorý všetkých pobavil a v závere aj dojal. Po programe nasledoval inšpiratívny príhovor pani zástupkyne Radoslavy Stuchlej a na koniec sa s nami rozlúčili aj samotné štvrtáčky. Ani jedno oko nezostalo suché. Celým podujatím nás sprevádzali moderátorky Lea Danišková a Nina Pálková. Program bol naozaj veľmi pútavý a plný krásnych momentov, o čom nás presvedčili aj výpovede štvrtáčok:

,,Rozlúčka bola naozaj krásna a plná emócií. Sme vďačné každej výchovnej skupine, že si pre nás pripravili program. Podujatie bolo veľmi dobre zorganizované a my sme si ho naplno užili. Spomenuli sme si na krásne chvíle na intráku, vďaka krátkym a vtipným scénkam, ktoré nás preniesli do minulosti.  Na záver sme odchádzali so slzami v očiach a s vďačnosťou za posledné chvíle strávené s kolektívom školského internátu. Aj touto cestou ešte raz ďakujeme za krásne rozlúčenie sa.“

Sára Talapková

 

,,Náš čas v škole a internáte sa rýchlo kráti a maturity sú pred nami. Rozlúčka bola pre nás príjemným rozptýlením a myslím, že mnohé z nás, maturantiek, to veľmi povzbudilo. Mladšie spolužiačky si pripravili skvelý program, ktorý nás nie len dojal, ale aj pobavil. Veríme, že sa nevidíme naposledy J. Ďakujeme!“

Alex

 

Všetkým štvrtáčkam prajem veľa úspechov a dobrých životných rozhodnutí.

Margaréta Zigová, 3.VS