PASAŠI

Koniec školského roka, mesiac jún, patril 9. ročníku dobývania pevnosti PASAŠI – súťaži, v ktorej si účastníčky preverujú svoju zručnosť, schopnosť logicky uvažovať a spolupracovať. Súťaž sa niesla v duchu fair play a zdravej rivality. Úlohou súťažiacich bolo v disciplínach získavať indície a písmenka, z ktorých zostavili heslo súťaže. Súťažilo 7 družstiev po tri dievčatá. Atmosféra počas dobývania bola vynikajúca. Najúspešnejším dobyvateľom sa stalo družstvo prváčok zo 6. VS. Víťazkám srdečne blahoželáme. Všetkým za študijnú komisiu prajeme pekné prázdniny.