Leto prichádza – Juniáles

Slnko opäť svieti, tráva sa krásne zelená, vonku počuť radostný krik detí a ortuť v teplomeroch rýchlo stúpa. Leto je obdobím oddychu, najmä pre žiakov.  Dňa 21.6.2023 sme v našom internáte privítali leto vo veľkom štýle. Smiech a hudba sa rozliehali po šírom okolí. Pre žiačky bola pripravená súťaž „Opičia dráha“, v ktorej museli prejsť nie ľahkými, ale veľmi vtipnými disciplínami. Po absolvovaní všetkých stanovíšť dostali internátny groš, ktorý si mohli v stánku s rôznorodým tovarom zameniť  za tovar podľa vlastného výberu. Po „Opičej dráhe“ nasledovala súťaž v maľovaní na telo a v internáte sa začali objavovať rôzne rozprávkové postavy. Každú výchovnú skupinu reprezentovala jedna modelka a tri maliarky. Všetkým súťažiacim sa ich výtvory jednoznačne podarili a porota v zložení pani vychovávateliek K. Košťákovej, Ž. Ďaňovskej a žiačky L. Daniškovej mali neľahkú úlohu rozhodnúť o prvých troch miestach. Nakoniec sa rozhodli takto:

  1. miesto – Avatar 4. VS
  2. miesto – Ariel 5. VS
  3. miesto – Coco 6. VS

A v odmeňovaní pokračovala pani zástupkyňa Mgr. Radoslava Stuchlá, ktorá vyhlásila výsledky v celoročnej súťaži o najaktívnejšiu výchovnú skupinu:

  1. miesto – 4. VS
  2. miesto – 1. VS
  3. miesto – 5. VS

Nasledovala diskotéka, ktorou nás sprevádzal DJ GELIEN. Počas celého podujatia rozvoniavala v areáli internátu grilovačka. Všetci sme si to naozaj užili. Ďakujeme kultúrnej komisii, Žiackej samospráve v ŠI, stravovacej a eko komisii za príjemne strávené popoludnie. Na záver vám všetkým prajem krásne leto plné zážitkov.

Margaréta Zigová, 3. VS