ZÁUJMOVÉ KRÚŽKY V ŠKOLSKOM INTERNÁTE

Krúžok varenia a pečenia – kuchynka B/prízemie (pani vych. Košťáková, Vaclavíková)   Krúžok šitia – H/3 (pani vych. Kornhauserová)   Krúžok tvorivosti a aranžovania – H/4 (pani  vych. Vojtová, Košťáková)   Fotografický krúžok – miestnosť č. 16 (pani  vych. Čepelová)   Krúžok čítaj ďalej