Informácie k nástupu do školského internátu

Nástup do školského internátu v školskom roku 2023/2024 je v nedeľu 3. 9. 2023 :
1. ročník – 13,00h. – 15,00h.
2. – 4. ročník – do 19,00h.
O 15,00h. sa uskutoční stretnutie s rodičmi v jedálni školského internátu.