ZÁUJMOVÉ KRÚŽKY V ŠKOLSKOM INTERNÁTE

  • Krúžok varenia a pečenia – kuchynka B/prízemie (pani vych. Košťáková, Vaclavíková)

 

  • Krúžok šitia – H/3 (pani vych. Kornhauserová)

 

  • Krúžok tvorivosti a aranžovania – H/4 (pani  vych. Vojtová, Košťáková)

 

  • Fotografický krúžok – miestnosť č. 16 (pani  vych. Čepelová)

 

  • Krúžok športových hier – SOŠP – telocvičňa (pani vych. Čepelová)

 

  • Kondičný krúžok – posilňovňa ŠI (pani vych. Vaclavíková, Šovčíková)

 

  • Krúžok „Knihožrút“ –  knižnica ŠI (pani vych. Lettrichová)