Hľadá sa Yeti… – študijná komisia

V rozhlase školského internátu zaznela správa, že sa stratil Yeti…. Pokyn bol jasný, treba Yetiho nájsť! Do pátrania sa pustilo 21 dievčat, ktorých úlohou bolo splniť niekoľko úloh a zadaní, aby získali indíciu, ktorá ich dovedie k samotnému Yetimu. Dievčatá sa so zápalom pustili do plnenia úloh. Zdobili medovníky, tancovali na bále, spievali, skladali puzzle, zahrali si hokej, kreslili so zaviazanými očami, identifikovali vône… Najlepšie sa so zadanými úlohami popasovala Lucka z 5. VS, ktorá ako prvá Yetiho našla. Všetky zúčastnené dievčatá boli odmenené sladkou odmenou.