Študijná komisia – Koleso šťastia

Dňa 24.09.2019 mali dievčatá možnosť zatočiť si kolesom šťastia, kde ich čakali otázky z oblasti športu, geografie, živej a neživej prírody, kultúry, atď. Za správne odpovede získavali body v šiestich kolách. Atmosféra na podujatí bola veľmi príjemná, zdravo súťaživá.  Najúspešnejšie bolo družstvo z ôsmej výchovnej skupiny. Porazeným v tejto súťaži nebol nikto, každá zúčastnená získala sladkú odmenu. Teší nás, že dievčatá prejavili uspokojivé znalosti  a o podujatia študijnej komisie majú záujem.  K získaným bodom im blahoželáme a tešíme sa na ďalšiu akciu študijnej komisie.