Športová komisia – Beh parkom

Dňa 26.09.2019 o 16.00 hod. športová komisia usporiadala beh parkom. Behu sa zúčastnilo 42 dievčat. Počasie nám prialo a do cieľa dobehli všetky súťažiace. Atmosféra podujatia bola príjemná. Spoločne sme prežili pekné popoludnie a dievčatá ukázali, že vedia svoj voľný čas využiť efektívne a zmysluplne.