Opatrenia

V súvislosti s dodržiavaním protiepidemických opatrení a odporúčaní Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR rodičom a iným osobám nebude povolený vstup do školského internátu do odvolania. Žiaci vstupujú do budovy s rúškom na tvári a pri vstupe musia použiť čítaj ďalej