Opatrenia

V súvislosti s dodržiavaním protiepidemických opatrení a odporúčaní Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR rodičom a iným osobám nebude povolený vstup do školského internátu do odvolania. Žiaci vstupujú do budovy s rúškom na tvári a pri vstupe musia použiť čítaj ďalej

Zdravotný dotazník a vyhlásenie o bezinfekčnosti

Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu žiaka alebo plnoletého žiaka Vyplnený dotazník treba priniesť 1. septembra 2020 pri nástupe do školského internátu. Vyhlásenie zákonného zástupcu alebo plnoletého žiaka o bezinfekčnosti Vyplnené vyhlásenie je potrebné priniesť v prípade, ak žiak nebude čítaj ďalej

OZNAM ZÁKONNÝM ZÁSTUPCOM

Dňa 1. septembra 2020 sa nebude z dôvodu protiepidemických opatrení konať plánované stretnutie s rodičmi v školskej jedálni. Potrebné informácie Vám poskytnú skupinové pani vychovávateľky.

OZNAM

Riaditeľstvo školského internátu oznamuje zákonným zástupcom žiakov, že všetci žiaci, ktorí si podali žiadosť o prijatie do školského internátu na školský rok 2020/2021, sú prijatí.