OZNAM – Stretnutie rodičov dňa 04.09.2022

Dňa 04.09.2022 o 15,00 hod. v jedálni ŠI uskutoční  stretnutie rodičov ubytovaných žiakov, na ktorom budú rodičia oboznámení s organizáciou a poriadkom v ŠI, preto je Vaša účasť na tomto stretnutí nutná.