Dôležitý oznam pre zákonných zástupcov žiakov prijatých do školského internátu

Upozorňujeme žiakov a zákonných zástupcov žiakov, aby k žiadosti o prijatie do školského internátu neprikladali požiadavky na spôsob ubytovania. Žiaci budú ubytovaní podľa kritérií a požiadaviek školského internátu a školy.