OZNAM

Riaditeľstvo školského internátu oznamuje zákonným zástupcom žiakov, že všetci žiaci, ktorí si podali žiadosť o prijatie do školského internátu na školský rok 2020/2021, sú prijatí. 

Oznam o výške stravného na mesiac september

Vedenie školského internátu oznamuje zákonným zástupcom  žiakov ubytovaných v školskom internáte, že výška stravného na mesiac september je 92,-€. Uvedenú sumu je potrebné uhradiť najneskôr do 17.08.2020. Stravná jednotka na deň je 4,16,- €.

Oznam pre žiačky 4. ročníkov!

Vedenie ŠI pri SOŠP oznamuje žiačkam 4.ročníkov, že s účinnosťou od 05.05.2020 je možno požiadať o preplatok za stravné a bytné. Uvedené je potrebné zrealizovať prostredníctvom formulára „Žiadosť o preplatné“, ktorý je zverejnený na webovej stránke ŠI. Uvedené vyplnené tlačivo čítaj ďalej

DEŇ ZEME – 22. apríl

História Dňa Zeme siaha do roku 1969, keď John McConnell začal volať po vzniku medzinárodného dňa Zeme a v rámci týchto snáh vytvoril aj vlajku pre tento významný deň. Cieľom kampane bolo preniesť ekologické otázky do politických kruhov, zvýšiť energetickú účinnosť, recyklovať čítaj ďalej

OZNAM PRE ŽIAKOV A ICH RODIČOV

Vážení rodičia a žiaci! Na základe nariadenia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Martine SÚ ŠKOLA A ŠKOLSKÝ INTERNÁT DEFINITÍVNE UZAVRETÉ. Z tohto dôvodu nebude možné vyzdvihnúť si osobné veci ani zo školy, ani zo školského internátu. V prípade potreby budú čítaj ďalej

Fašiangový karneval v školskom internáte

Fašiangy sú tradične spojené so zábavou, je to obdobie radosti a veselosti. Aj my  sme v našom školskom internáte fašiangové radovánky zavŕšili dňa 19.2.2020 karnevalom a diskotékou. Dievčatá z jednotlivých výchovných skupín postupne odprezentovali pripravené karnevalové masky. Mali sme možnosť preniesť sa do divadla čítaj ďalej

Fotografický workshop – tvorivé dielne

Turčianske kultúrne stredisko v Martine pripravilo aj tento rok tvorivé dielne pre dievčatá z fotografického krúžku. Lektormi tvorivých dielni boli pán Ziman a pán Pánčik, ktorí nás znova posunuli na vyššiu úroveň v oblasti fotografovania. Okrem príjemného prístupu a nových čítaj ďalej