Dôležitý oznam!!!

  • Od 01.09.2022 sa bude zvyšovať výška finančného príspevku na stravovanie (nákup potravín, úhrada režijných nákladov). Rovnako sa bude zvyšovať výška príspevku nákladov spojených s ubytovaním v školskom internáte. Predpokladané náklady za ubytovanie v ŠI budú 30 za mesiac.